Thông tin

England

Được thành lập
1863
Địa chỉ

PO Box 1966

Điện thoại
+44 (844) 980 8200
Fax
+44 (844) 980 8201
Email
communique@thefa.com

Wembley Stadium

Địa chỉ:
Stadium Way, Wembley, Brent
Thành phố:
London
Điện thoại:
+44 (844) 980 8001
Fax:
+44 (208) 795 5050
Website:
http://www.wembleystadium.com
Khai trương:
2007
Kiến trúc sư:
Foster and Partners, Populous
Sức chứa:
90000
Bề mặt:
grass

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
28
24
25
26
28
28
28
25
25
24
21
19
21
28
28
25
24
22
22
27
25
20