Thông tin

Bulgaria

Được thành lập
1923
Địa chỉ

26 ul. Tzar Ivan Assen II

Điện thoại
+359 (2) 9426 253
Fax
+359 (2) 9426 200
Email
bfu@bfunion.bg

Stadion Vasil Levski

Địa chỉ:
bul. Evlogi Georgiev 38
Thành phố:
Sofia
Điện thoại:
+359 (2) 988 5030
Fax:
+359 (2) 802 524
Email:
nsb_stadion@abv.bg
Khai trương:
1953
Kiến trúc sư:
Kano Dundakov
Sức chứa:
43632
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
renovated 1966, 2002

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
29
26
31
27
29
24
30
28
25
27
26
27
24
25
24
28
28
27
29