Thông tin

Bulgaria

Được thành lập
1923
Địa chỉ

26 ul. Tzar Ivan Assen II

Điện thoại
+359 (2) 9426 253
Fax
+359 (2) 9426 200
Email
bfu@bfunion.bg

Stadion Vasil Levski

Địa chỉ:
bul. Evlogi Georgiev 38
Thành phố:
Sofia
Điện thoại:
+359 (2) 988 5030
Fax:
+359 (2) 802 524
Email:
nsb_stadion@abv.bg
Khai trương:
1953
Kiến trúc sư:
Kano Dundakov
Sức chứa:
43632
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
renovated 1966, 2002

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
29
25
22
31
31
26
29
25
27
24
22
29
33
27
25
26
26
24
23
20
27
28
20