Thông tin

Bulgaria

Được thành lập
1923
Địa chỉ

26 ul. Tzar Ivan Assen II

Điện thoại
+359 (2) 9426 253
Fax
+359 (2) 9426 200
Email
bfu@bfunion.bg

Stadion Vasil Levski

Địa chỉ:
bul. Evlogi Georgiev 38
Thành phố:
Sofia
Điện thoại:
+359 (2) 988 5030
Fax:
+359 (2) 802 524
Email:
nsb_stadion@abv.bg
Khai trương:
1953
Kiến trúc sư:
Kano Dundakov
Sức chứa:
43632
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
renovated 1966, 2002

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
31
26
32
32
32
29
27
30
26
22
30
29
26
27
27
25
24
26
25
28
29
25
21