Thông tin

Wales

Được thành lập
1876
Địa chỉ

11 / 12 Neptune Court Vanguard Way

Điện thoại
+44 (29) 2043 5830
Fax
+44 (29) 2049 6953
Email
info@faw.co.uk

Principality Stadium

Địa chỉ:
Westgate Street
Thành phố:
Cardiff (Caerdydd)
Điện thoại:
+44 (8700) 138 600
Fax:
+44 (29) 2082 2474
Email:
info@millenniumstadium.com
Website:
http://www.millenniumstadium.com
Khai trương:
1999
Kiến trúc sư:
Populous, WS Atkins
Sức chứa:
74500
Bề mặt:
grass
Tên trước:
1999 - 2015 Millennium Stadium

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
31
25
26
29
34
29
23
25
26
23
18
20
29
31
28
27
24
21
21
18
18
23
29
28
19