Thông tin

Wales

Được thành lập
1876
Địa chỉ

11 / 12 Neptune Court Vanguard Way

Điện thoại
+44 (29) 2043 5830
Fax
+44 (29) 2049 6953
Email
info@faw.co.uk

Principality Stadium

Địa chỉ:
Westgate Street
Thành phố:
Cardiff (Caerdydd)
Điện thoại:
+44 (8700) 138 600
Fax:
+44 (29) 2082 2474
Email:
info@millenniumstadium.com
Website:
http://www.millenniumstadium.com
Khai trương:
1999
Kiến trúc sư:
Populous, WS Atkins
Sức chứa:
74500
Bề mặt:
grass
Tên trước:
1999 - 2015 Millennium Stadium

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
31
27
25
28
33
27
22
25
23
20
29
31
27
24
23
21
18
22
28
25
22
21
20