Thông tin

Venezuela

Được thành lập
1926
Địa chỉ

Avenida Santos Erminy 1a

Điện thoại
+58 (212) 762 4472
Fax
+58 (212) 762 0596
Email
sec_presidencia_fvf@cantv.net

Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo

Địa chỉ:
Avenida España
Thành phố:
San Cristóbal
Khai trương:
1976
Sức chứa:
40000
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
renovated 2007; nickname: El Templo Sagrado

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
27
22
26
26
26
28
25
22
24
21
32
27
24
27
24
24
20
21
21
29
27
29
24
24
20
21
23