Thông tin

Venezuela

Được thành lập
1926
Địa chỉ

Avenida Santos Erminy 1a

Điện thoại
+58 (212) 762 4472
Fax
+58 (212) 762 0596
Email
sec_presidencia_fvf@cantv.net

Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo

Địa chỉ:
Avenida España
Thành phố:
San Cristóbal
Khai trương:
1976
Sức chứa:
40000
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
renovated 2007; nickname: El Templo Sagrado

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
23
19
17
27
27
26
23
24
28
25
24
20
26
31
29
28
24
24
20
20
19
20
17
29
28
24
23
21
19
20