Thông tin

Tunisia

Được thành lập
1957
Địa chỉ

Cité Olympique

Điện thoại
+216 (71) 793 760
Fax
+216 (71) 783 843
Email
directeur@ftf.org.tn

Stade Olympique de Radès

Địa chỉ:
Cité Olympique du 7 novembre
Thành phố:
Radès
Khai trương:
2001
Sức chứa:
65000
Bề mặt:
grass
Tên trước:
2001 - 2011 Stade du 7 Novembre
Sự kiện:
nickname: Stade de Radès

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
34
29
23
31
29
28
26
28
25
25
23
26
26
23
23
23
26
24
21
31
27
28
26
27