Thông tin

Nicaragua

Được thành lập
1931
Địa chỉ

Cuadra Abajo 1, Cuadra al Sur y 1/2 Abajo

Điện thoại
+505 222 7035
Fax
+505 222 7885
Email
fenifut@turbonett.com.ni

Estadio Nacional de Fútbol (UNAN)

Địa chỉ:
Pista de La Unan
Thành phố:
Managua
Khai trương:
2010
Sức chứa:
15000
Bề mặt:
artificial turf
Sự kiện:
not to be confused with Estadio Nacional Dennis Martínez

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
28
24
18
27
34
25
28
26
26
23
28
18
20
20
29
24
25
24
25
20
19
24
23
26
31