Thông tin

Netherlands

Được thành lập
1889
Địa chỉ

Woudenbergseweg 56-58

Điện thoại
+31 (343) 499 201
Fax
+31 (343) 499 189
Email
concern@knvb.nl

Amsterdam ArenA

Địa chỉ:
ArenA Boulevard 1
Thành phố:
Amsterdam
Điện thoại:
+31 (20) 311 1333
Fax:
+31 (20) 311 1380
Email:
info@amsterdamarena.nl
Website:
http://www.amsterdamarena.nl
Khai trương:
1996
Kiến trúc sư:
Rob Schuurman and Sjoerd Soeters
Sức chứa:
53502
Bề mặt:
grass

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
35
26
28
28
27
25
22
22
26
22
23
18
26
27
26
24
24
22
20
30
28
23
23
23