Thông tin

Netherlands

Được thành lập
1889
Địa chỉ

Woudenbergseweg 56-58

Điện thoại
+31 (343) 499 201
Fax
+31 (343) 499 189
Email
concern@knvb.nl

Amsterdam ArenA

Địa chỉ:
ArenA Boulevard 1
Thành phố:
Amsterdam
Điện thoại:
+31 (20) 311 1333
Fax:
+31 (20) 311 1380
Email:
info@amsterdamarena.nl
Website:
http://www.amsterdamarena.nl
Khai trương:
1996
Kiến trúc sư:
Rob Schuurman and Sjoerd Soeters
Sức chứa:
53502
Bề mặt:
grass

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
26
27
28
27
28
25
25
25
22
21
23
18
33
33
29
26
27
25
28
26
24
22
25
21
28
25
23
23