Thông tin

Mexico

Được thành lập
1927
Địa chỉ

Colima #373, Colonia Roma Norte, Del. Cuauhtémoc

Điện thoại
+52 (55) 5241 0100
Fax
+52 (55) 5241 0191
Email
femexfut@mpsnet.com.mx

Estadio Azteca

Địa chỉ:
Calzada de Tlalpan 3665, Coyoacán
Thành phố:
Ciudad de México (D.F.)
Website:
http://www.esmas.com/estadioazteca/
Khai trương:
1966
Kiến trúc sư:
Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares Alcérreca
Sức chứa:
106187
Bề mặt:
grass
Tên trước:
1966 - 1997 Estadio Azteca; 1997 - 1997 Estadio Guillermo Cañedo
Sự kiện:
renovated 1985, nickname: Coloso de Santa Úrsula

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
37
32
35
39
31
30
29
24
20
31
28
28
28
28
23
23
29
34
29
30
25
27
22