Thông tin

Mexico

Được thành lập
1927
Địa chỉ

Colima #373, Colonia Roma Norte, Del. Cuauhtémoc

Điện thoại
+52 (55) 5241 0100
Fax
+52 (55) 5241 0191
Email
femexfut@mpsnet.com.mx

Estadio Azteca

Địa chỉ:
Calzada de Tlalpan 3665, Coyoacán
Thành phố:
Ciudad de México (D.F.)
Website:
http://www.esmas.com/estadioazteca/
Khai trương:
1966
Kiến trúc sư:
Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares Alcérreca
Sức chứa:
106187
Bề mặt:
grass
Tên trước:
1966 - 1997 Estadio Azteca; 1997 - 1997 Estadio Guillermo Cañedo
Sự kiện:
renovated 1985, nickname: Coloso de Santa Úrsula

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
31
30
24
30
28
26
20
20
29
29
28
27
28
27
24
21
23
18
28
28
25
25