Stade de France

Địa chỉ:
Rue Jules Rimet, Saint-Denis
Thành phố:
Paris
Điện thoại:
+33 (892) 700 900
Website:
http://www.stadefrance.com
Khai trương:
1998
Kiến trúc sư:
Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal, Claude Constantin
Sức chứa:
81338
Bề mặt:
grass

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
31
33
25
32
25
25
24
23
22
22
22
31
29
25
22
27
23
31
27
25
24
21
19