Stade de France

Địa chỉ:
Rue Jules Rimet, Saint-Denis
Thành phố:
Paris
Điện thoại:
+33 (892) 700 900
Website:
http://www.stadefrance.com
Khai trương:
1998
Kiến trúc sư:
Michel Macary, Aymeric Zublena, Michel Regembal, Claude Constantin
Sức chứa:
81338
Bề mặt:
grass

Đội hình

Tên Tuổi Vị trí
32
30
24
34
32
24
25
24
24
22
21
30
28
28
24
23
22
26
26
24
21
21
18