Seoul

Seoul World Cup Stadium

Địa chỉ:
515 Seongsan-dong, Mapo-gu, Sangam
Thành phố:
Seoul
Website:
http://www.fcseoul.com/eng/club/sangam_eng.jsp
Khai trương:
2001
Kiến trúc sư:
Beyond Space Group
Sức chứa:
68476
Bề mặt:
grass
Sự kiện:
also named: Sangam Stadium

Trận đấu