Thông tin

  • HT: 1 - 1
  • FT: 2 - 1
  • Địa điểm:
    Sungui Arena Park (Incheon)
  • Tham dự:6062

Bàn thắng

0 - 1
1 - 1
2 - 1