Thông tin

  • HT: 0 - 0
  • FT: 0 - 0
  • Địa điểm:
    Suwon World Cup Stadium (Suwon)
  • Tham dự:13122