Thông tin

  • HT: 1 - 0
  • FT: 3 - 0
  • Địa điểm:
    Estadio Nacional de Costa Rica (San José)
  • Tham dự:35100

Bàn thắng

1 - 0
2 - 0
3 - 0