Thông tin

1 - 3

  • HT: 1 - 2
  • FT: 1 - 3
  • Địa điểm:
    Anyang Stadium (Anyang)
  • Tham dự:2002

Bàn thắng

1 - 0
1 - 1
1 - 2
1 - 3