Thông tin

  • HT: 0 - 0
  • FT: 0 - 0
  • Địa điểm:
    Orogel Stadium-Dino Manuzzi (Cesena)
  • Tham dự:17048

Đội hình dự kiến