Friendlies

>

Trận đấu

Ngày Đội nhà Điểm số/Thời gian Đội khách
   
6 Tháng một Morocco Hủy bỏ Iran Thông tin thêm
8 Tháng một Egypt 1 - 0 Tunisia View events Thông tin thêm
10 Tháng một Saudi Arabia 0 - 0 Slovenia Thông tin thêm
14 Tháng một Cambodia 2 - 7 Saudi Arabia View events Thông tin thêm
22 Tháng một Bermuda 2 - 4 Canada View events Thông tin thêm
26 Tháng một Brazil 1 - 0 Colombia View events Thông tin thêm
29 Tháng một United States 0 - 0 Serbia Thông tin thêm
4 Tháng hai United States 1 - 0 Jamaica View events Thông tin thêm
9 Tháng hai Mexico 1 - 0 Iceland View events Thông tin thêm
17 Tháng hai Honduras 0 - 1 Jamaica View events Thông tin thêm
17 Tháng ba Honduras 2 - 0 Nicaragua View events Thông tin thêm
18 Tháng ba Iran 0 - 1 Iraq View events Thông tin thêm
21 Tháng ba Indonesia 1 - 3 Myanmar View events Thông tin thêm
22 Tháng ba Germany 1 - 0 England View events Thông tin thêm
Scotland 1 - 1 Canada View events Thông tin thêm
23 Tháng ba Kenya 1 - 1 Uganda View events Thông tin thêm
Nigeria 1 - 1 Senegal View events Thông tin thêm
24 Tháng ba Russia 0 - 2 Côte d'Ivoire View events Thông tin thêm
Tunisia 0 - 1 Cameroon View events Thông tin thêm
25 Tháng ba South Africa 3 - 1 Guinea-Bissau View events Thông tin thêm
Tanzania 2 - 0 Botswana View events Thông tin thêm
26 Tháng ba Kenya 2 - 1 Congo DR View events Thông tin thêm
27 Tháng ba Turkey 3 - 1 Moldova View events Thông tin thêm
Côte d'Ivoire Hủy bỏ Senegal Thông tin thêm
Nigeria Hủy bỏ Burkina Faso Thông tin thêm
28 Tháng ba Tanzania 2 - 1 Burundi View events Thông tin thêm
Russia 3 - 3 Belgium View events Thông tin thêm
Estonia 3 - 0 Croatia View events Thông tin thêm
Albania 1 - 2 Bosnia-Herzegovina View events Thông tin thêm
Egypt 3 - 0 Togo View events Thông tin thêm
South Africa 0 - 0 Angola Thông tin thêm
Cameroon 1 - 2 Guinea View events Thông tin thêm
Austria 1 - 1 Finland View events Thông tin thêm
Netherlands 1 - 2 Italy View events Thông tin thêm
Republic of Ireland 0 - 1 Iceland View events Thông tin thêm
Portugal 2 - 3 Sweden View events Thông tin thêm
France 0 - 2 Spain View events Thông tin thêm
28 Tháng năm Honduras 2 - 2 El Salvador View events Thông tin thêm
Mexico 1 - 2 Croatia View events Thông tin thêm
31 Tháng năm Morocco 1 - 2 Netherlands View events Thông tin thêm
Italy 8 - 0 San Marino View events Thông tin thêm
1 Tháng sáu Switzerland 1 - 0 Belarus View events Thông tin thêm
2 Tháng sáu Mexico 3 - 1 Republic of Ireland View events Thông tin thêm
Northern Ireland 1 - 0 New Zealand View events Thông tin thêm
France 5 - 0 Paraguay View events Thông tin thêm
3 Tháng sáu Chile 3 - 0 Burkina Faso View events Thông tin thêm
Nicaragua 0 - 1 Bolivia View events Thông tin thêm
Portugal 4 - 0 Cyprus View events Thông tin thêm
4 Tháng sáu Kenya Hủy bỏ Angola Thông tin thêm
United States 1 - 1 Venezuela View events Thông tin thêm
Republic of Ireland 3 - 1 Uruguay View events Thông tin thêm
Netherlands 5 - 0 Côte d'Ivoire View events Thông tin thêm
Montenegro 1 - 2 Iran View events Thông tin thêm
5 Tháng sáu FYR Macedonia 0 - 0 Turkey Thông tin thêm
Hungary 0 - 3 Russia View events Thông tin thêm
Belgium 2 - 1 Czech Republic View events Thông tin thêm
6 Tháng sáu Ukraine 0 - 1 Malta View events Thông tin thêm
Denmark 1 - 1 Germany View events Thông tin thêm
7 Tháng sáu Japan 1 - 1 Syria View events Thông tin thêm
China PR 8 - 1 Philippines View events Thông tin thêm
Finland 1 - 1 Liechtenstein View events Thông tin thêm
Iraq 0 - 0 Korea Republic Thông tin thêm
Italy 3 - 0 Uruguay View events Thông tin thêm
Spain 2 - 2 Colombia View events Thông tin thêm
8 Tháng sáu Bolivia 3 - 2 Nicaragua View events Thông tin thêm
Cambodia 0 - 2 Indonesia View events Thông tin thêm
9 Tháng sáu Peru 1 - 0 Paraguay View events Thông tin thêm
Ecuador 1 - 1 Venezuela View events Thông tin thêm
Brazil 0 - 1 Argentina View events Thông tin thêm
Russia 1 - 1 Chile View events Thông tin thêm
13 Tháng sáu Australia 0 - 4 Brazil View events Thông tin thêm
Singapore 0 - 6 Argentina View events Thông tin thêm
Indonesia 0 - 0 Puerto Rico Thông tin thêm
South Africa 1 - 2 Zambia View events Thông tin thêm
Norway 1 - 1 Sweden View events Thông tin thêm
Romania 3 - 2 Chile View events Thông tin thêm
Cameroon 0 - 4 Colombia View events Thông tin thêm
France 3 - 2 England View events Thông tin thêm
14 Tháng sáu Canada 2 - 1 Curaçao View events Thông tin thêm
Ecuador 3 - 0 El Salvador View events Thông tin thêm
Peru 3 - 1 Jamaica View events Thông tin thêm
29 Tháng sáu Mexico 1 - 0 Ghana View events Thông tin thêm
1 Tháng bảy United States 2 - 1 Ghana View events Thông tin thêm
2 Tháng bảy Mexico 2 - 1 Paraguay View events Thông tin thêm
27 Tháng bảy Ecuador 3 - 1 Trinidad and Tobago View events Thông tin thêm
2 Tháng chín Mozambique 1 - 1 Kenya View events Thông tin thêm
3 Tháng chín Canada 2 - 0 Jamaica View events Thông tin thêm
5 Tháng mười Iran 2 - 0 Togo View events Thông tin thêm
Iraq 2 - 1 Kenya View events Thông tin thêm
6 Tháng mười Japan 2 - 1 New Zealand View events Thông tin thêm
7 Tháng mười Tanzania 1 - 1 Malawi View events Thông tin thêm
Russia 4 - 2 Korea Republic View events Thông tin thêm
8 Tháng mười Thailand 1 - 0 Kenya View events Thông tin thêm
9 Tháng mười El Salvador 1 - 0 Canada View events Thông tin thêm
10 Tháng mười Japan 3 - 3 Haiti View events Thông tin thêm
Korea Republic 1 - 3 Morocco View events Thông tin thêm
Russia 1 - 1 Iran View events Thông tin thêm
8 Tháng mười một Iceland 1 - 2 Czech Republic View events Thông tin thêm
9 Tháng mười một UAE Hủy bỏ Egypt Thông tin thêm
Finland 3 - 0 Estonia View events Thông tin thêm
Romania 2 - 0 Turkey View events Thông tin thêm
Iran 2 - 1 Panama View events Thông tin thêm
Luxembourg 2 - 1 Hungary View events Thông tin thêm
Scotland 0 - 1 Netherlands View events Thông tin thêm
10 Tháng mười một Korea Republic 2 - 1 Colombia View events Thông tin thêm
China PR 0 - 2 Serbia View events Thông tin thêm
Japan 1 - 3 Brazil View events Thông tin thêm
Ukraine 2 - 1 Slovakia View events Thông tin thêm
Belgium 3 - 3 Mexico View events Thông tin thêm
Poland 0 - 0 Uruguay Thông tin thêm
France 2 - 0 Wales View events Thông tin thêm
England 0 - 0 Germany Thông tin thêm
Portugal 3 - 0 Saudi Arabia View events Thông tin thêm
11 Tháng mười một Russia 0 - 1 Argentina View events Thông tin thêm
Qatar 0 - 1 Czech Republic View events Thông tin thêm
FYR Macedonia 2 - 0 Norway View events Thông tin thêm
Spain 5 - 0 Costa Rica View events Thông tin thêm
12 Tháng mười một Benin 1 - 1 Tanzania View events Thông tin thêm
13 Tháng mười một Venezuela 0 - 1 Iran View events Thông tin thêm
Bulgaria 1 - 0 Saudi Arabia View events Thông tin thêm
Turkey 2 - 3 Albania View events Thông tin thêm
Poland 0 - 1 Mexico View events Thông tin thêm
14 Tháng mười một Kenya Hủy bỏ Zambia Thông tin thêm
Korea Republic 1 - 1 Serbia View events Thông tin thêm
China PR 0 - 4 Colombia View events Thông tin thêm
Qatar 1 - 1 Iceland View events Thông tin thêm
Argentina 2 - 4 Nigeria View events Thông tin thêm
Slovakia 1 - 0 Norway View events Thông tin thêm
Russia 3 - 3 Spain View events Thông tin thêm
Romania 0 - 3 Netherlands View events Thông tin thêm
Hungary 1 - 0 Costa Rica View events Thông tin thêm
Belgium 1 - 0 Japan View events Thông tin thêm
Germany 2 - 2 France View events Thông tin thêm
Austria 2 - 1 Uruguay View events Thông tin thêm
Wales 1 - 1 Panama View events Thông tin thêm
England 0 - 0 Brazil Thông tin thêm
Portugal 1 - 1 United States View events Thông tin thêm
25 Tháng mười một Indonesia 2 - 1 Guyana View events Thông tin thêm