Friendlies

>

Trận đấu

Ngày Đội nhà Điểm số/Thời gian Đội khách
   
4 Tháng một Iraq 0 - 1 Iran View events Thông tin thêm
Saudi Arabia 0 - 2 Korea Republic View events Thông tin thêm
South Africa 1 - 0 Zambia View events Thông tin thêm
10 Tháng một Cameroon 1 - 1 South Africa View events Thông tin thêm
11 Tháng một Nigeria 0 - 1 Côte d'Ivoire View events Thông tin thêm
15 Tháng một Sweden 2 - 0 Côte d'Ivoire View events Thông tin thêm
16 Tháng một Canada 1 - 2 Iceland View events Thông tin thêm
19 Tháng một Sweden 0 - 1 Finland View events Thông tin thêm
Canada 1 - 1 Iceland View events Thông tin thêm
29 Tháng một Chile 3 - 2 United States View events Thông tin thêm
5 Tháng hai Honduras 2 - 3 Venezuela View events Thông tin thêm
7 Tháng hai Romania 0 - 0 Bulgaria Thông tin thêm
8 Tháng hai United States 2 - 0 Panama View events Thông tin thêm
12 Tháng hai Venezuela 2 - 1 Honduras View events Thông tin thêm
14 Tháng hai Romania 2 - 1 Moldova View events Thông tin thêm
25 Tháng ba Indonesia 0 - 1 Cameroon View events Thông tin thêm
Swaziland 1 - 3 South Africa View events Thông tin thêm
Nigeria 0 - 1 Uganda View events Thông tin thêm
Denmark 3 - 2 United States View events Thông tin thêm
Germany 2 - 2 Australia View events Thông tin thêm
Scotland 1 - 0 Northern Ireland View events Thông tin thêm
26 Tháng ba Egypt 2 - 0 Equatorial Guinea View events Thông tin thêm
Côte d'Ivoire 2 - 0 Angola View events Thông tin thêm
Bahrain 0 - 6 Colombia View events Thông tin thêm
Iran 2 - 0 Chile View events Thông tin thêm
France 1 - 3 Brazil View events Thông tin thêm
27 Tháng ba Costa Rica 0 - 0 Paraguay Thông tin thêm
Japan 2 - 0 Tunisia View events Thông tin thêm
Korea Republic 1 - 1 Uzbekistan View events Thông tin thêm
Canada 1 - 0 Guatemala View events Thông tin thêm
28 Tháng ba Jamaica 2 - 1 Venezuela View events Thông tin thêm
Morocco 0 - 1 Uruguay View events Thông tin thêm
Ghana 1 - 2 Senegal View events Thông tin thêm
El Salvador 0 - 2 Argentina View events Thông tin thêm
29 Tháng ba Mexico 1 - 0 Ecuador View events Thông tin thêm
South Africa 1 - 1 Nigeria View events Thông tin thêm
Brazil 1 - 0 Chile View events Thông tin thêm
Côte d'Ivoire 1 - 1 Equatorial Guinea View events Thông tin thêm
France 2 - 0 Denmark View events Thông tin thêm
30 Tháng ba Indonesia 2 - 1 Myanmar View events Thông tin thêm
Thailand 2 - 3 Cameroon View events Thông tin thêm
Saudi Arabia 2 - 1 Jordan View events Thông tin thêm
Qatar 1 - 0 Slovenia View events Thông tin thêm
Colombia 3 - 1 Kuwait View events Thông tin thêm
FYR Macedonia 0 - 0 Australia Thông tin thêm
31 Tháng ba Puerto Rico 0 - 3 Canada View events Thông tin thêm
Japan 5 - 1 Uzbekistan View events Thông tin thêm
Korea Republic 1 - 0 New Zealand View events Thông tin thêm
Switzerland 1 - 1 United States View events Thông tin thêm
Russia 0 - 0 Kazakhstan Thông tin thêm
Sweden 3 - 1 Iran View events Thông tin thêm
Ukraine 1 - 1 Latvia View events Thông tin thêm
Luxembourg 1 - 2 Turkey View events Thông tin thêm
Slovakia 1 - 0 Czech Republic View events Thông tin thêm
Austria 1 - 1 Bosnia-Herzegovina View events Thông tin thêm
Ghana 1 - 1 Mali View events Thông tin thêm
Italy 1 - 1 England View events Thông tin thêm
Netherlands 2 - 0 Spain View events Thông tin thêm
Portugal 0 - 2 Cape Verde Islands View events Thông tin thêm
1 Tháng tư Peru 0 - 1 Venezuela View events Thông tin thêm
Argentina 2 - 1 Ecuador View events Thông tin thêm
Mexico 1 - 0 Paraguay View events Thông tin thêm
Panama 2 - 1 Costa Rica View events Thông tin thêm
16 Tháng tư United States 2 - 0 Mexico View events Thông tin thêm
14 Tháng năm Lesotho 0 - 0 South Africa Thông tin thêm
16 Tháng năm Lesotho 1 - 1 South Africa View events Thông tin thêm
21 Tháng năm Egypt Hủy bỏ Burundi Thông tin thêm
24 Tháng năm South Africa 0 - 0
P 6 - 7
Botswana Thông tin thêm
25 Tháng năm Ghana 1 - 2 Madagascar View events Thông tin thêm
27 Tháng năm Zambia 3 - 0 Ghana View events Thông tin thêm
South Africa 0 - 0
P 4 - 5
Malawi Thông tin thêm
31 Tháng năm Mexico 3 - 0 Guatemala View events Thông tin thêm
Northern Ireland 1 - 1 Qatar View events Thông tin thêm
Honduras 2 - 0 El Salvador View events Thông tin thêm
4 Tháng sáu Peru 1 - 1 Mexico View events Thông tin thêm
Panama 1 - 1 Ecuador View events Thông tin thêm
5 Tháng sáu Hungary 4 - 0 Lithuania View events Thông tin thêm
Netherlands 3 - 4 United States View events Thông tin thêm
Scotland 1 - 0 Qatar View events Thông tin thêm
6 Tháng sáu Chile 1 - 0 El Salvador View events Thông tin thêm
Burkina Faso 2 - 3 Cameroon View events Thông tin thêm
7 Tháng sáu Ecuador 4 - 0 Panama View events Thông tin thêm
Colombia 1 - 0 Costa Rica View events Thông tin thêm
Uruguay 5 - 1 Guatemala View events Thông tin thêm
Argentina 5 - 0 Bolivia View events Thông tin thêm
Paraguay 2 - 2 Honduras View events Thông tin thêm
Republic of Ireland 0 - 0 England Thông tin thêm
Russia 4 - 2 Belarus View events Thông tin thêm
Serbia 4 - 1 Azerbaijan View events Thông tin thêm
France 3 - 4 Belgium View events Thông tin thêm
Brazil 2 - 0 Mexico View events Thông tin thêm
8 Tháng sáu Ghana 1 - 0 Togo View events Thông tin thêm
Egypt 2 - 1 Malawi View events Thông tin thêm
Turkey 4 - 0 Bulgaria View events Thông tin thêm
Norway 0 - 0 Sweden Thông tin thêm
Denmark 2 - 1 Montenegro View events Thông tin thêm
9 Tháng sáu Finland 0 - 2 Estonia View events Thông tin thêm
Congo DR 1 - 1 Cameroon View events Thông tin thêm
Georgia 1 - 2 Ukraine View events Thông tin thêm
10 Tháng sáu Switzerland 3 - 0 Liechtenstein View events Thông tin thêm
Germany 1 - 2 United States View events Thông tin thêm
11 Tháng sáu Brazil 1 - 0 Honduras View events Thông tin thêm
Korea Republic 3 - 0 UAE View events Thông tin thêm
Japan 4 - 0 Iraq View events Thông tin thêm
Uzbekistan 0 - 1 Iran View events Thông tin thêm
Spain 2 - 1 Costa Rica View events Thông tin thêm
13 Tháng sáu Albania 1 - 0 France View events Thông tin thêm
14 Tháng sáu Gabon 0 - 0 Côte d'Ivoire Thông tin thêm
16 Tháng sáu South Africa 2 - 1 Angola View events Thông tin thêm
Italy 0 - 1 Portugal View events Thông tin thêm
Poland 0 - 0 Greece Thông tin thêm
28 Tháng sáu Mexico 2 - 2 Costa Rica View events Thông tin thêm
2 Tháng bảy Mexico 0 - 0 Honduras Thông tin thêm
4 Tháng bảy United States 4 - 0 Guatemala View events Thông tin thêm
1 Tháng chín Congo 2 - 3 Ghana View events Thông tin thêm
4 Tháng chín Portugal 0 - 1 France View events Thông tin thêm
5 Tháng chín Venezuela 0 - 3 Honduras View events Thông tin thêm
United States 2 - 1 Peru View events Thông tin thêm
Argentina 7 - 0 Bolivia View events Thông tin thêm
Panama 0 - 1 Uruguay View events Thông tin thêm
Mexico 3 - 3 Trinidad and Tobago View events Thông tin thêm
Brazil 1 - 0 Costa Rica View events Thông tin thêm
6 Tháng chín Chile 3 - 2 Paraguay View events Thông tin thêm
7 Tháng chín France 2 - 1 Serbia View events Thông tin thêm
8 Tháng chín Nigeria 2 - 0 Niger View events Thông tin thêm
South Africa 1 - 0 Senegal View events Thông tin thêm
9 Tháng chín Ecuador 2 - 0 Honduras View events Thông tin thêm
Venezuela 1 - 1 Panama View events Thông tin thêm
Colombia 1 - 1 Peru View events Thông tin thêm
United States 1 - 4 Brazil View events Thông tin thêm
Costa Rica 1 - 0 Uruguay View events Thông tin thêm
Argentina 2 - 2 Mexico View events Thông tin thêm
8 Tháng mười Nigeria 0 - 2 Congo DR View events Thông tin thêm
France 4 - 0 Armenia View events Thông tin thêm
9 Tháng mười Honduras 1 - 1 Guatemala View events Thông tin thêm
Costa Rica 0 - 1 South Africa View events Thông tin thêm
Morocco 0 - 1 Côte d'Ivoire View events Thông tin thêm
11 Tháng mười Egypt 3 - 0 Zambia View events Thông tin thêm
Denmark 1 - 2 France View events Thông tin thêm
Nigeria 3 - 0 Cameroon View events Thông tin thêm
13 Tháng mười Korea Republic 3 - 0 Jamaica View events Thông tin thêm
Iran 1 - 1 Japan View events Thông tin thêm
14 Tháng mười United States 0 - 1 Costa Rica View events Thông tin thêm
Canada 1 - 1 Ghana View events Thông tin thêm
Honduras 1 - 1 South Africa View events Thông tin thêm
Mexico 1 - 0 Panama View events Thông tin thêm
13 Tháng mười một Qatar 1 - 2 Turkey View events Thông tin thêm
Luxembourg 1 - 0 Greece View events Thông tin thêm
Czech Republic 4 - 1 Serbia View events Thông tin thêm
Spain 2 - 0 England View events Thông tin thêm
Poland 4 - 2 Iceland View events Thông tin thêm
Northern Ireland 1 - 0 Latvia View events Thông tin thêm
Belgium 3 - 1 Italy View events Thông tin thêm
Wales 2 - 3 Netherlands View events Thông tin thêm
Slovakia 3 - 2 Switzerland View events Thông tin thêm
France 2 - 0 Germany View events Thông tin thêm
14 Tháng mười một Russia 1 - 0 Portugal View events Thông tin thêm
17 Tháng mười một Russia 1 - 3 Croatia View events Thông tin thêm
Turkey 0 - 0 Greece Thông tin thêm
Luxembourg 0 - 2 Portugal View events Thông tin thêm
Germany Hủy bỏ Netherlands Thông tin thêm
Belgium Hủy bỏ Spain Thông tin thêm
Slovakia 3 - 1 Iceland View events Thông tin thêm
Poland 3 - 1 Czech Republic View events Thông tin thêm
Italy 2 - 2 Romania View events Thông tin thêm
Austria 1 - 2 Switzerland View events Thông tin thêm
England 2 - 0 France View events Thông tin thêm
16 Tháng mười hai Costa Rica 1 - 0 Nicaragua View events Thông tin thêm
Honduras 2 - 0 Cuba View events Thông tin thêm
27 Tháng mười hai Zimbabwe Hủy bỏ Cameroon Thông tin thêm