Sheikh Jamal vs. Farashganj

Info

  • HT: 5 - 0
  • FT: 5 - 0
  • Stadion:
    Bangabandhu National Stadium (Dhaka)

Goluri

1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0